Karlsson: Hur blev vägglusdebatten en debatt om invandringen?

Det finns många saker som den lavinartade ökningen av vägglöss kan bero på, men i vanlig ordning går extremhögern ut i debattforumen och kommentarsfälten och beskyller allt på invandringen.
Nyligen hölls en debatt i SVT Debatt om vägglössen, vad som kan göras och vilka som bär ansvaret för att något görs åt det. Ingenstans på inbjudningslistan står någon från Migrationsverket, SD eller något annat organ som har med invandring att göra. Ingenstans i debatten talades det om att invandringen skulle stå bakom det, mycket eftersom det är befängt att tro detta.

Fakta: Hela världen har i stort sett varit fri från vägglöss sedan 60-talet.
Fakta: Vägglöss är inget hygienproblem, de struntar i om det är rent eller smutsigt, de vill bara ha ditt blod (se tidigare länk).
Fakta:  Sverige tar emot ca. 30 000 asylansökningar varje år (notera att det är ansökningar, inte beviljad asyl) men runt 23,5 miljoner utlandsresor sker från Sverige varje år.

I kommentarsfältet till annonseringen om gårdagens debatt går att läsa saker som 'Vad finns det för botemedel mot de "fascistiska lössen" som sprider sig som en eldstorm land och rike runt?' och 'Svenskar som reser utomlands ligger för det mesta på fina hotell och där måste man ha fräscha rum. Hur kommer det sig att svenska hotell har blivit drabbade? Vi vet ju att kommuner har tagit hotell i anspråk för asylsökanden.'.
En liten del av de kommentarer som stod om vägglössen, många fler hade redan blivit raderade av redaktionen

Jag vet mycket väl att folk är allmänt ovetande om hur vägglöss sprids. Jag är själv drabbad och inte ens de ansvariga för lägenheten jag bor i vill tro på att vägglöss inte har med hygien att göra eller att de kan flytta från lägenhet till lägenhet utan att föremål flyttats mellan dem. Men att dra det så långt som att skylla det helt på invandringen är väl ändå lite väl tunt argument?

Vad jag har sett så har invandringen fått stå till svars för sänkta löner, bostadsbrist, massarbetslösheten, den ökade brottsligheten och nu vägglöss och skadedjur.
Låt oss då kolla på alternativ till dessa argument:

Vägglössen är väl lättast att börja med, nu när alla har fakta i färskt minne.
Svenskar tillhör, världsekonomin till trots, de 10% rikaste i världen. Vi reser som aldrig förr, både på semester och i affärsresor. Som tidigare nämnt sker 23.5 miljoner resor av våra dryga 9.4 miljoner innevånare varje år. Det är 2.5 resor per person i snitt.
Invandring är inte enbart asyl. Det är inte heller siffror i närheten av 23.5 miljoner per år.

Det är även en myt att folk från länder som inte råkar befinna sig i Europa skulle vara mer trångbodda eller smutsigare. Även om dessa skalbaggar (som släktet vägglöss tillhör) skulle dragit sig till sådana omständigheter, kan det fortfarande inte förklaras av invandringen.

Det är mycket rimligare att svenskar som reser från Sverige till länder som har problem, såsom Thailand, USA och Storbritannien, får med sig lössen hem. Sedan sprider de sig från lägenhet till lägenhet, antingen genom vandring eller genom att föremål förflyttas. Det finns även en risk att de sitter i kläderna när man rör sig ute, men detta är än mycket lägre risk för spridning, då honorna oftast inte gillar rörelse utan hellre äter när man ligger stilla.

I vissa länder som extremhögern inte vill se som "invandrarländer", såsom USA, är problemet så stort och utbrett att du inte ens kan åka taxi utan att riskera att få med dig vägglöss.
En bidragande orsak till det är att det inte finns samma lagar där. De boende får själva stå för saneringskostnaderna, något som få har råd med.

En bidragande orsak till att problemet sprider sig i Sverige är att bostadsbolagen blev tagna på sängen med problemet, som ju inte funnits på över 5 decennier. De är även ovilliga att riskera att förlora hyresgäster. De väljer att försöka ta hand om problemet diskret och då missar de intilliggande lägenheter som drabbas.
Folket är ju lika ovissa om problemet som bostadsbolagen var. De flesta tror ju att vägglöss bara är en myt och det tar ibland flera månader innan man förstår att det är just vägglöss man har. Vårdcentralerna ser utslagen och säger att man är allergisk mot något, men de kan ju inte se bara på utslagen vilken allergi man har. Med vårdköerna som vi har idag tar det även flera månader där för att få just testerna för vägglusallergi. Under tiden förökar sig vägglössen, som i tidigt stadie är nästan osynliga, får fäste i lägenheten och börjar sprida sig till andra lägenheter.

Detta känns iallafall för mig som en rimligare förklaring än "allt är invandrarnas fel".

Nästa fråga, de sänkta lönerna och arbetslösheten.
Vi har en enorm arbetskraftsinvandring idag och det är ett problem. Det är något jag kan hålla med om. Jag tror dock inte att det är invandringen i sig som är problemet, utan de lagar och regler vi har kring arbetskraften. Jag tror inte heller att denna invandring är orsaken till arbetslösheten som råder, av ett par olika orsaker.

För det första så tas arbetskraften in från andra länder för att det blir billigare för företagen. Eftersom personerna har andra förutsättningar i sitt hemland som gör det möjligt att leva billigare kan de ta lägre lön än vad vi som bor i Sverige kan leva på. Detta är exakt samma orsak som att norska företag tar in svenskar för att arbeta, men extremhögern ser inte denna arbetskraftsutvandring från Sverige som ett problem.

Eftersom det är billigare kan de anställa fler för samma peng. Detta sker oftast inom företag där de extra händerna behövs, såsom i byggbranschen, städbranschen m.m.. Utan denna låga kostnad hade företaget inte klarat sig.
Men andra i samma bransch som mestadels klarar sig på svensk arbetskraft måste då anpassa sig för att själva få jobb. Då dumpas lönerna, det används billigare material och man lägger över mer administrativt arbete på arbetaren. Pressen ökar och företagen måste säga upp vissa arbetare.

Orsaken till problemet är inte invandringen, utan den billiga lönen. Att stänga gränserna skulle inte lösa problemet, det skulle bara sänka lönerna ytterligare, eftersom det då kommer krävas mindre lön för att få den arbetskraft som krävs och sedan får skattepengar fylla i luckan när folk som arbetar heltid, eller till och med övertid, inte har råd med hyran.

Lösningen skulle snarare vara att kräva att de som arbetar i Sverige skall gå efter svensk arbetslag. De skall ha samma förutsättningar som de som redan bor i Sverige, med samma villkor, samma lönegrad och samma säkerhet. Då skulle de företag som utnyttjar arbetskraft på detta sätt tvingas att dra upp sina priser till en nivå som andra företag kan konkurrera med och vi skulle få en hälsosam lönegrad igen. Företagen som idag måste sparka skulle då istället kunna expandera och nya företag skulle kunna startas istället för att slås ihop för att överleva, vilket i tur leder till fler anställningar och där har vi löst både lönedumpning och arbetslöshet utan att på något sätt beröra invandringen som fråga.

Brotten i landet har minskat sedan 90-talet, dock har anmälningarna ökat. Extremhögerpressen gillar dock att peka på antalet anmälningar som giltig statistik och då får vi så dumma siffror som att antalet mord sedan 90-talet skulle ha tredubblats, när den faktiskt har halverats. Samtidigt har befolkningsmängden ökat, något som gör minskningen ännu mera märkbar då den per 1 000 invånare (som statister räknar i) blir desto mindre.

Ökad invandring, minskad brottslighet. Har inget mer att tillägga för stunden.

Bostadsbristen är en fin fråga för den som är politiskt insatt.
Här kan vi kolla på hur de som står lite till vänster om extremhögern har fört sin politik under sin maktperiod. Alliansen har redan från 2006, då de tågade in i maktposition begränsat bostadsbyggandet.

De började med att göra om hyresrätter till bostadsrätter, så endast de som har råd att köpa bostad kunde flytta in. Detta var med de hyreshus som redan var på gång. Sedan dess har de allra flesta förslag om nya hus nekats. 2011 kom Vänstern med förslag om att bygga ut tunnelbanan i Stockholm och samtidigt bygga 28 000 nya bostäder, något som hela Alliansen röstade ner och SD med dem. I år kom Moderaterna med samma förslag och togs emot med jubel. Men vi pratar bara om 28 000 bostäder i Stockholm, inga planer på att bygga nytt eller bygga ut i resterande landet.

Befolkningsmängden ökar varje år, det är en naturlig utveckling och så har det alltid varit. Befolkningsökningen är procentuell, alltså inte en fast summa, vilket gör att den ökar exponentiellt från årtionde till årtionde.
Vi närmar oss 10 miljoner innevånare i landet och alla dessa behöver någonstans att sova, men sedan 2006 har nybygget i stort sett stått still.

Det är alltså återigen inte invandringspolitiken som står bakom bostadsbristen, utan bostadspolitiken.

Jag hoppas att jag lyckats öppna åtminstone ett par ögon om att invandringsproblemet är i stort sett obefintlig, trots att extremhögern ofta tar upp den debatten som det största problemet i landet. Jag hoppas att ni alla förstår att ett stopp i invandringen inte är mirakelkuren som landet behöver, utan att varje problem är sitt egna och har sin egna politik bakom sig.

Olsson: Det Socialkonservativa Mittenalternativet.

Av Jonas Olsson


Ofrivilligt Perspektiv: Att låta bli att lägga en del av pusslet.

Inom alla grupper formas normer som man förväntas efterleva. Även inom den löst sammansatta gruppen antirasister. Det händer att jag stöter på åsikten: "Tala inte om religion. Du spelar främlingsfientliga partier i händerna."

Det är ett problematiskt sätt att tänka på. Jag tror inte att det är möjligt att tala om politik utan att religion för eller senare kommer upp. Oavsett vad man anser om religion så har den verkningar i samhället. Precis som ideologi har det. 

Sverige är ovanligt sekulariserat. Vi har haft en statskyrka som var förhållandevis öppen; men hur de förr ställt sig till bl a samkönade äktenskap är fortfarande en skam.
Vi är trots vissa snedsteg en av de mer öppna nationerna i världen, alla livsåskådningar ska få plats. Men har vi inte en något förskönad bild av vårt Sverige?

Helt ärligt, hur stor del av Sveriges befolkning trodde att vi skulle ha ett rasistiskt parti i Riksdagen '02?

Sverige är inte immunt mot det vi ser händer i övriga Europa.

Det finns människor inom den Svenska politiken som använder sig av religion för att förtrycka sexuella minoriteter. De hävdar att detta förtryck är himmelskt sanktionerat. En överjordisk auktoritet har tydligen gett dem den rätten.

Det finns även dem som hävdar att vissa religiösa minoriteters rätt att finnas inte är värt att diskutera; att kristendomen och den forna statskyrkan är det som bör vara centralt för vår nation. Indirekt leder det till att majoritetsreligionen får en särställning i samhället.

Det finns till och med personer
 som tror att religion inte påverkar människor alls; jag hittar dessa från den högra delen av det politiska spektrumet till den vänstra. Ändå finns det människor som ägnar hela sitt liv åt att vara lyckligt praktiserande troende.
Det finns även människor som lever sina liv i skam för att just deras religiösa seder hävdar att man bör leva på ett sätt och inte ett annat.


Religion som fenomen är verkligt. Religion påverkar. Det påverkar människor som är troende i deras vardag, det påverkar människor som inte är troende och det påverkar samhället i stort.

Vi måste kunna prata om det; även vi antirasister. Rasismen lever inte i ett vakuum och det gör inte vi heller.
Religionens koppling till samhället är historiskt relevant, vi kan inte förklara hur vår värld ser ut utan att ha den med i beräkningen, att utesluta religion ur den antirasistiska diskussionen är att medvetet låta bli att lägga en del av pusslet. 


Att inte tala om religion är att spela de främlingsfientliga i händerna.

Skrivet av Johan T-Katiska.

Olsson: Vi tror inte på...

Av Jonas OlssonEftersom att jag är stolt svensk!


"Eftersom att jag är stolt Svensk, behöver jag inte trycka ned andra människor för att uttrycka min nationalitet. 
Eftersom mina traditioner är mina traditioner, skyller jag inte på någon annan om att fira/inte fira mina traditioner, det är mitt val!
Eftersom jag är stolt Svensk, välkomnar jag dem människor som är på flykt av olika anledningar med öppna armar och hoppas på att de äntligen kan finna fred och lycka i vårt land och gör allt i min makt för att de ska känna sig trygga och som ett i samhället.
Eftersom min nationalitet som svensk är stolt, säker och stark, kommer ett mångkulturellt samhälle aldrig kunna påverka mina traditioner och seder. Det är mitt och mina val, inte någons annan.


De som påstår sig vara de största patrioterna är de som är minst stolta och minst säkra på sin nationalitet och sina traditioner. De är rädda att det ska tas ifrån dem, med vart kommer denna rädsla ifrån? Det finns inget hot. Det är de själva som backar och sedan skyller på andra för sina egna rädslor. 


Kära Sverigedemokrater, rasister, nazister, främlingsfientliga personer. Ingen har någonsin eller kommer någonsin att ta din nationalitet eller dina traditioner ifrån dig. Och det finns absolut inget hot mot er heller. Jag tycker synd om er att, ni är så svaga individer och känner er så svaga och hotade i er nationalitet. Ni är en skam för Sverige och får oss svenskar att verka svaga!"

Dennis TK för nätverket Mångfald.

Etnicitet och hudfärg. Vad har det för relevans?


Alltid dessa totalt irrelevanta frågeställningar i samband med brott.

"Människan som har gjort detta har säkerligen inget karakteristiskt nordeuropeiskt utseende".
"Vad hade personen för hudfärg?"
"Vilket land kom människan ifrån?"

Det är ingen hemlighet att folk väldigt ofta tar varje tillfälle i akt för att smutskasta mörkhyade och muslimer. Ironiskt nog är det nästintill alltid samma människor som rabblar ur sig något i stil med "Jag är absolut inte främlingsfientlig" eller lite aggressivare "Våga f*n inte kalla mig rasist!".
Motsägelsefullt säger jag.

Oavsett så är detta en attityd som länge har gått mig på nerverna. Folk är väldigt snabba med att kasta ur sig massa struntprat och tråkiga floskler om mörkhyade och muslimer.
Detta märkte jag av inte minst i samband med det oerhört tragiska terrortattentatet Norge råkade ut för den 22 juli 2011.

Det dröjde inte mer än 5 minuter efter att de jobbiga nyheterna om Anders Behring Breivik kom ut innan folk rent utsagt började hetsa mot folkgrupper (muslimer) på Facebook och Twitter.
Man kunde läsa statusar som "Jävla pack, stick tillbaka till era jävla jordkulor och sluta ha ihjäl oss vita människor" och "Muslimpack, dra åt helv*te.".

Vet ni när vändningen kom? När det kom fram att det var en vit man från ett av Oslos bättre villaområden som hade gjort detta dåd. Knäpptyst blev det från alla rasister på åtminstone min vänlista.

En terrorist är en terrorist. Anders Breivik är en terrorist. Usama Bin Laden var en terrorist. Detta var inte dessa människor på grund av sin hudfärg, sitt skägg eller sin etnicitet.
Detta var dem på grund av sina skeva åsikter och unkna människovärden.

Summa summarum:

En människa som begår ett brott är en människa. Vare sig den är mörk, ljus, muslim, kristen, hindu, icketroende, homosexuell eller handikappad. Låt oss hädanefter diskutera efter den utgångspunkten också.

Diskussionen om att etnicitet, tro eller hudfärg skulle ha någon som helst relevans med en människas benägenhet till att begå brott är nonsens. Detta är egentligen en sådan ickediskussion. Begår man ett brott är man kriminell. Punkt slut.

Av Dennis TK, för "Mångfald".

Sverigedemokratens mest använda argument; "Hjälp människorna på plats!".


Sverigedemokratens mest använda argument, Hjälp människor på plats och subtila budskap.

Ett av Sverigedemokraternas mest använda (och uttjatade) argument är ju onekligen "Hjälp människorna på plats. Vi räddar massor med liv på det sättet. Människorna som kommer hit idag är enbart de mest välbärgade". 

Först och främst förstår nog varenda människa som INTE sympatiserar med just Sverigedemokraterna att detta argument har ett oerhört subtilt budskap. "Vi vill inte ha dem här." såklart. På 90-talet hette det "Sverige åt svenskarna" och "bevara Sverige svenskt!", 2013 låter det "Hjälp människorna på plats.". Det kan knappast bara vara jag som ser ett samband?

Oavsett så fungerar inte detta argument. Tro mig, jag vet. Min pappa kom själv hit till Sverige som flykting. Detta år 1994 och detta genom hjälp från FN. Han flydde alltså mitt under det brinnande Jugoslavienkriget. Min pappa som är bosnisk muslim fick utstå och uppleva flera osmakliga scenarior som än idag plågar honom. Kallsvettningar,ångest,alkoholmissbruk,tablettmissbruk,flashbacks i vaket tillstånd och mardrömmar varje natt är vardag för min pappa, och således vardagen för många människor som kommer från krigshärjade områden. Sverigedemokraternas argument om att man skulle effektivisera hela hjälpinsatsen med att börja hjälpa flyktingar på plats fungerar inte. Hur ska man kunna beskydda befolkningen från förtryck och diktaturer genom att ge det allra nödvändigaste? Det nödvändigaste som kan bli den sista flaska med vatten eller den sista måltiden just den individen någonsin får äta. 

Något jag verkligen vill understryka är att det ena verkligen inte utesluter det andra. Vi ska hjälpa flyktingar på plats och vi ska ta emot flyktingar som tar sig hit. Ingen ska skickas tillbaka till en säker död, tyvärr händer det dagligen. Sverigedemokraterna vill ju dessutom sänka biståndet med 9,5 miljarder kronor (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4135386 )
vilket helt och hållet talar emot vad partiet förespråkar utåt. Det är enbart tomma löften Sverigedemokraterna kommer med. Tomma löften för att bli legitima att rösta på. För att människor som faktiskt blir ifrågasatta gällande sina sympatier med SD ska kunna lägga fram något som ser bra ut. Men det bevisar ju partiet själva gång på gång inte stämmer. Detta är ett exempel av flera där Sverigedemokraterna säger emot sig själva gällande sin politik.

Det är inte med lite obehag i kroppen jag sitter här, i trygga Sverige och tittar på hur klockan precis passerade 23:00. Obehaget grundar sig i att jag vet hur många människor som lider,plågas och förtrycks just i denna stund. Hur många människor som skulle kunna gå genom eld och vatten för att sitta i min position. Hur många människor som faktiskt gör sitt yttersta för att nå hit och sedan få ett "NEJ" tillbaka. Både från delar av befolkningen,Sverigedemokraterna och i alldeles för många fall från Migrationsverket. 

Sverigedemokraterna, sluta att lura befolkningen. Stå upp för vilka ni är och vad ni egentligen tycker. Ni är samma parasiter som år 1988. Ni är människorna som föraktar Sverige och dess oerhörda tolerans på riktigt. 

Dennis TK, för Mångfald.

mngfald.blogspot.se

Utan mångfald ingen demokrati.Hellre tårtor än järnrör.

https://www.facebook.com/pages/Hellre-t%C3%A5rtor-%C3%A4n-j%C3%A4rnr%C3%B6r/679235828762975Järnrör som analogi
 till Sverigedemokraternas politik är inte allt för långsökt. För det mesta är det raka ihåliga rör, drakonisk kriminalpolitik och svartvitt tänkande som gäller.

Ett parti kan dock inte sitta i riksdagen utan väljare. Det är efter dessa man borde bedöma partiet. Inte för att den officiella linjen är sund på något sätt, men vilken typ av väljare ett parti attraherar är rätt talande.

Under min tid som antirasistisk debattör har jag varit med om en hel del tok; inte sällan utagerat av uttalade SD-väljare. Jag har fått veta att homosexualitet är att likställa med pedofili; och om det inte är det så måste jag väl förstå det roliga i att dra den jämförelsen? Att jag är vänsterextremist/kommunist är inte ovanligt att jag får höra (vilket ter sig underligt då jag spenderar rätt mycket tid till att kritisera just vänstern) och sen blev min fjortonåriga bror uthängd av nazistisk media.

Att det resulterat i en del hot och otrygghet för min regnbågsfärgade multikulturella familj behöver jag antagligen inte berätta. Många kan vittna om att detta nästan blir vardag om man väljer att kritisera grupperingar som SD.
Det är lätt att det blir lite av en snyftsaga när man talar om det; men när det är så påtagande är det svårt att som skrivande person inte ta upp det.

Man vill undvika klischén men tvingas att använda sig av den.

Allmänna förstå-sig-på:are och skribenter brukar teoretisera om att en stor del av SDs väljare är de "förtrycktas röst". Politiskt missnöje som resulterar i blind populistisk rasism och homofobi.
Men vart är presskårens och "experternas" ljumma ursäkter för kvinnan som kastat en tårta i ansiktet på Åkesson?
Om Irene Matkowitscs tårtkastning inte var en motreaktion mot ett stort nästintill ogreppbart fenomen så vet jag inte vad som är det. Irene är mer av en förtryckt röst än någon Sverigedemokrat någonsin kommer vara.

Det är en väsentlig gradskillnad mellan tårtkastning och främlingsfientlighet. Det är skillnad på järnrörspolitik och civil olydnad genom tårtkastning.

Alla sunda människor förstår att vi hellre har tårtor än järnrör med i den offentliga diskussionen.