SD-Statistik: Inneboende Tolerans

  Denna vecka kollar vi på vart det finns som flest tolleranta människor. Enligt "forskning" som bl.a. skribenter och kommentatorer på Avpixlat utfört, så finns den största tolleransen i de segregerade innerstäderna, då dessa personer "sällan ser vad invandringen gör med landet" (faktiskt citat).

  Enligt Oxfordprofessorn Miles Hewstone är det snarare tvärtom. I en studie som han låtit genomföra i ett tiotal länder i Europa, samt Sydafrika och USA, har det visat sig att det är i de segregerade områdena som intolleransen är störst och de som bor nära invandrare har större tollerans.

  Inte bara det, de som tidigare varit väldigt intolleranta blir mer och mer tolleranta när de flyttar till invandrartäta områden.


Gästinlägg: Att flytta runt rumänska Romer.


Flag of the Romani people
Då det nu sker på min ”bakgata” så känner jag mig tvungen att kommentera. Det som sker är en avhysning av rumänska Romer, från Sollentuna till… Ja, vad fan, vart som helst men inte här. Eller så verkar kommunen tänka i alla fall.

När detta skrivs så är detta den senaste artikeln i ämnet: DN om Romerna i Helenelund.

Jag förstår att det är ett problem. Inte att det är här men att vi behöver arbeta globalt för att få slut på flykt från andra länder. Vad som inte hjälper är att avhysa människor bara för att det är ”lite obekvämt”. De kunde liksom inte ha bosatt sig så mycket mer avsides (med tanke på att de behöver mat och transport, då går det inte att flytta till Norrlandsskogen).

Jag tänker inte göra detta till en sakpolitisk fråga. Det kan vara hur obekvämt som helst men om vi nu ska anse att vi värnar om de mänskliga rättigheterna så vill jag poängtera vilka som skulle kunna vara relevanta här:

Artikel 2. Rätten att inte bli diskriminerad:

”Alla människor är lika i värde och rättigheter. Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Enligt den svenska diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.”

Artikel 25. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard:

”Alla människor har, enligt artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande.”

Artikel 12. Privat-, och familjelivet:

”Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv och ingen ska behöva utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt hem. Var och en har också rätt att fritt ingå äktenskap och välja äktenskapspartner. [...] Skyddet för den enskildes privat- och familjeliv har tolkats av de organ som övervakar rättigheterna så att det innefattar en skyldighet för staten att inte bara avhålla sig från ingrepp i privat- och familjelivet, utan också att effektivt skydda enskilda mot ingrepp från både statliga myndigheter och enskilda personer.”

FN:s artiklar om de mänskliga rättigheterna hittar du här.

Citaten ovan kommer från en sida som heter http://www.manskligarattigheter.se och där finner vi lite mer information om just nationella minoritetsgrupper:

Rättigheter för nationella minoriteter:

”Det har beräknats att antalet nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoritetsgrupper världen över uppgår till många tusen, med långt mer än en och en halv miljard medlemmar eller mer än en fjärdedel av jordens befolkning. Staterna har ett ansvar att utan diskriminering ge personer ur minoritetsgrupperna samma rättigheter som landets övriga befolkning, till exempel till socialt skydd, utbildning, hälsovård eller kommunikation med domstolarna.[...] Samer, som också är ett urfolk, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar är de nationella minoriteter i Sverige. Dessa minoritetsgrupper nämndes också vid namn i samband med ratifikationen av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter.”

Vad jag vill säga är att detta inte är ett problem enbart för Rumänien. Eller för Romer. Eller i Sverige. Jag säger heller inte att jag har en välformulerad lösning. Däremot säger jag att vi bör föra diskussionen på ett sätt som ser till de mänskliga rättigheterna. Att förstöra människors boplatser är inte en lösning. Heller inte att skicka runt dem. Det är en kränkande jävla icke-lösning (då har jag inte ens tagit med barnkonventionen). Vi är många som menar att de mänskliga rättigheterna är en självklarhet. Då borde det också innefatta alla människor.

Skriven av ANDREAS MEIJER.

Karlsson: Mordet i Kabul är inte indikation på våld i Sverige, NAZISTATTACKERNA är tecken på våld i Sverige!Som ni genast märker
har jag denna gång valt att inte ställa en fråga i artikelns titel. Detta är för att nu sätter jag ner foten!

Jag har länge hållit mig från att kalla någon vid namn, men den anonyma artikelförfattaren på Avpixlat som skrev om Nils Horner's mord på tisdagsmorgonen är ett jävla svin. Jag drar inte alla nazistjävlar över en kam nu, de är alla svin på sina egna sätt, alla är sina egna unika versioner av arslen. Denna skribent är det som är svin på just detta sätt!

Horner var älskad av många, hatad av få och hans död är närapå landssorg. Vad gör Avpixlat av denna svenska symbol? De skinnflår hans livsverk och skapar någon slags hittepå-fakta för att håva in lite rassepoäng!

Genom en snabb avfärdande kommentar säger artikeln att det KAN ha utförts av en muslim och sedan bygger de hela sitt argument runt detta. I den fyra paragrafer långa artikeln lyckas de sedan vända hans död till ett tecken på att det snart kommer bli våldsamheter i Sverige och att vi skall passa oss för vänsterfolk och muslimer. Detta för att det TROLIGEN finns fler muslimer än kristna i Sverige. Hur gick logiken där? Vad hände med faktan? Nej, fan, det behövs inte i Avpixlats anonyma sfär!

FAKTA: Extremism är dåligt, vilken form den än tar.

FAKTA: I Sverige har det skett ett fall av terrordåd kopplat till en muslimsk terrorgrupp. En död, gärningsmannen.

FAKTA: Attacker utförda av extremister klassas som terrorbrott.

FAKTA: Årligen utförs flertalet våldsbrott av nazister i Sverige.

Våldet kommer inte till Sverige för att Horner kanske sköts av en muslim i ett muslimskt land. Våldet är redan här för att NAZISTSVINEN går och slår ner och mördar andra för att NAZISTSVINEN har sådana faktafrånvarande teorier.

Våldet propageras av sidor som Avpixlat, som under ett moln av anonymitet går och sprider sådana teorier.

SD-Statistik: Terror och troende

I denna nya serie publicerar vi lite statistik från SD och andra "sverigevänner" sida vid sida med den faktiska statistiken.

I första omgången har vi Jimmie Åkessons uttalande i en intervju med DN strax före Breievik utförde sina terrordåd. Som motpart har vi Europols statistik för samma år.