Om Nätverket Mångfald.


Mångfald är ett informellt nätverk som verkar mot rasism
och ojämlikhet och för en progressiv samhällsutveckling.

Om du känner för att bidra genom att vara kreativ, genom att skriva,
göra bilder, filmer, etc, så hör av dig via vår Facebooksida.

Att skicka mail går även bra. Med viss risk att detta tar lite längre för oss att se.