Karlsson: Yttrandefriheten i Sverige är inte hotad... men...

Yttrandefrihet! Smaka på ordet, se hur det känns i munnen. Vad tänker du på när du läser ordet?
De flesta tänker inte så mycket på det, det har ju alltid funnits där.

Många har på senaste tiden varit rädda att Sverige är på väg att förlora yttrandefriheten. Sverigedemokraternas propaganda blev nedriven i tunnelbanan. Säger man chokladbollens alternativa namn, så får man ju automatiskt rasiststämpeln. Nu kan man ju inte ens måla sitt hus i Falu Rödfärg utan att vara rasist.

Men är det verkligen ett hot mot yttrandefriheten? Yttrandefriheten är friheten att uttrycka sig utan att bli censurerad eller straffad av regeringen.
När det kommer till Sverigedemokraternas anti-rom-kampanj, där var det demonstranter som rev ner dem. Det var inte regeringens beslut och det räknades som civil olydnad. Demonstranterna riskerar straff för att de rev ner reklamen, men Sverigedemokraterna blir inte straffade för att ha uttryckt sig.
Angående bakelsen, vars namn Sunes pappa inte ville uttala, så väntar inget straff från myndigheter när du säger ordet. Du får nog lite onda blickar och av naturliga själ kommer folk runt dig kalla dig för rasist, men det är väl ett uttryck av deras åsikt. Om du inte vill att de skall få säga sitt, när du får säga ditt, så är det inte ett hot mot din yttrandefrihet.
Artikeln om Falu Rödfärg, som florerat friskt runt sociala medier var en satirartikel på satirsidan Vindogat. Detsamma gäller artikeln om vit- och gullök. Återigen är det inte regeringen som censurerar. Samma yttrandefrihet som du värnar om så mycket är det som gör det möjligt för Vindogat att sprida dessa satirartiklar, som sedan används som källor på diverse självutnämnda sannings-sägar-sajter.

Sverige är inte ens i närheten av att förlora yttrandefriheten. När folk säger "det får man väl inte säga i det här landet", så är det inte landets regering som säger ifrån. Det är folket runtom personen. Oftast är det för att personen uttalat sig okänsligt. Då är det yttrandefriheten som möjliggör för personens nära och kära att säga till denne att denne uttalat sig okänsligt.

Däremot finns det andra länder, som påstår sig ha yttrandefrihet, som är på väg åt fel håll. Mest chockande är nog Storbritannien. Landet som ofta går ut i krig i demokratins och frihetens namn sysslar med systematisk censur. Här är det dock inte rasism det handlar om, utan världspolitikens andra heta potatis, upphovsrätten.
Det räcker med att en sajt har ordet "torrent" skrivet i domännamnet för att privatföretag skall kunna lämna in en ansökan till Brittisk domstol, som sedan kan ta beslut att tvinga alla internetleverantörer i landet att blockera tillgång till sidan. Andra saker som kan leda till att en sida blockeras är om ett företag anser att något på sidan strider mot deras upphovsrätt, eller om diskussioner som visar piratismens goda sidor förekommer.
Samtidigt pågår massövervakning, där all kommunikation spelas in för att sedan gås genom med vissa sökalgoritmer. Detta sker i sken av att förhindra terrorism, men hittills har det mestadels använts för att hitta nätpirater.

I Turkiet blockeras Facebook i flera regioner och i dagarna skickade de in en ansökan till Facebook om att ta ner tiotusentals konton, enbart med motivering att ägarna till kontona är kurder.

I Turkmenistan är det endast Regeringen som får tillhandahålla internet. De har satt priset högt för att avskräcka folk från att använda det. Utöver det har de satt hårda spärrar till sidor med information om mänskliga rättigheter, nyhetskällor och alla mailklienter utöver Hotmail, Googlemail och Yahoomail. Dessa tre övervakas av Regeringen!

I Vietnam har Regeringen övertalat Google, Yahoo och Microsoft att ge ut all information om bloggare som använder deras plattformar inom landets gränser. De har skapat en organisation för att gå genom och filtrera bort bloggar som talar illa om Regeringen eller som nämner tidigare regeringar.

Tunisien kräver att alla bloggare skickar in sina uppgifter till Regeringen, så att de kan hålla koll på allt innehåll. Om bloggen publicerar något som Regeringen inte håller med om, så tas hela bloggen ner inom ett dygn.

Detta är bara en handfull av de censurer som pågår runtom i världen. Dessa exempel är seriösa hot mot yttrandefriheten.
Din rätt att säga en bakelses namn, eller måla ditt hus hur du vill, eller använda vilka ingredienser du vill i bakelserna är inte hotad alls.

Om du däremot röstar på ett parti, för att det partiet lovar att du skall kunna säga denna bakelses namn utan att någon får säga något emot, då blir yttrandefriheten hotad på riktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar