Karlsson: Hur blev vägglusdebatten en debatt om invandringen?

Det finns många saker som den lavinartade ökningen av vägglöss kan bero på, men i vanlig ordning går extremhögern ut i debattforumen och kommentarsfälten och beskyller allt på invandringen.
Nyligen hölls en debatt i SVT Debatt om vägglössen, vad som kan göras och vilka som bär ansvaret för att något görs åt det. Ingenstans på inbjudningslistan står någon från Migrationsverket, SD eller något annat organ som har med invandring att göra. Ingenstans i debatten talades det om att invandringen skulle stå bakom det, mycket eftersom det är befängt att tro detta.

Fakta: Hela världen har i stort sett varit fri från vägglöss sedan 60-talet.
Fakta: Vägglöss är inget hygienproblem, de struntar i om det är rent eller smutsigt, de vill bara ha ditt blod (se tidigare länk).
Fakta:  Sverige tar emot ca. 30 000 asylansökningar varje år (notera att det är ansökningar, inte beviljad asyl) men runt 23,5 miljoner utlandsresor sker från Sverige varje år.

I kommentarsfältet till annonseringen om gårdagens debatt går att läsa saker som 'Vad finns det för botemedel mot de "fascistiska lössen" som sprider sig som en eldstorm land och rike runt?' och 'Svenskar som reser utomlands ligger för det mesta på fina hotell och där måste man ha fräscha rum. Hur kommer det sig att svenska hotell har blivit drabbade? Vi vet ju att kommuner har tagit hotell i anspråk för asylsökanden.'.
En liten del av de kommentarer som stod om vägglössen, många fler hade redan blivit raderade av redaktionen

Jag vet mycket väl att folk är allmänt ovetande om hur vägglöss sprids. Jag är själv drabbad och inte ens de ansvariga för lägenheten jag bor i vill tro på att vägglöss inte har med hygien att göra eller att de kan flytta från lägenhet till lägenhet utan att föremål flyttats mellan dem. Men att dra det så långt som att skylla det helt på invandringen är väl ändå lite väl tunt argument?

Vad jag har sett så har invandringen fått stå till svars för sänkta löner, bostadsbrist, massarbetslösheten, den ökade brottsligheten och nu vägglöss och skadedjur.
Låt oss då kolla på alternativ till dessa argument:

Vägglössen är väl lättast att börja med, nu när alla har fakta i färskt minne.
Svenskar tillhör, världsekonomin till trots, de 10% rikaste i världen. Vi reser som aldrig förr, både på semester och i affärsresor. Som tidigare nämnt sker 23.5 miljoner resor av våra dryga 9.4 miljoner innevånare varje år. Det är 2.5 resor per person i snitt.
Invandring är inte enbart asyl. Det är inte heller siffror i närheten av 23.5 miljoner per år.

Det är även en myt att folk från länder som inte råkar befinna sig i Europa skulle vara mer trångbodda eller smutsigare. Även om dessa skalbaggar (som släktet vägglöss tillhör) skulle dragit sig till sådana omständigheter, kan det fortfarande inte förklaras av invandringen.

Det är mycket rimligare att svenskar som reser från Sverige till länder som har problem, såsom Thailand, USA och Storbritannien, får med sig lössen hem. Sedan sprider de sig från lägenhet till lägenhet, antingen genom vandring eller genom att föremål förflyttas. Det finns även en risk att de sitter i kläderna när man rör sig ute, men detta är än mycket lägre risk för spridning, då honorna oftast inte gillar rörelse utan hellre äter när man ligger stilla.

I vissa länder som extremhögern inte vill se som "invandrarländer", såsom USA, är problemet så stort och utbrett att du inte ens kan åka taxi utan att riskera att få med dig vägglöss.
En bidragande orsak till det är att det inte finns samma lagar där. De boende får själva stå för saneringskostnaderna, något som få har råd med.

En bidragande orsak till att problemet sprider sig i Sverige är att bostadsbolagen blev tagna på sängen med problemet, som ju inte funnits på över 5 decennier. De är även ovilliga att riskera att förlora hyresgäster. De väljer att försöka ta hand om problemet diskret och då missar de intilliggande lägenheter som drabbas.
Folket är ju lika ovissa om problemet som bostadsbolagen var. De flesta tror ju att vägglöss bara är en myt och det tar ibland flera månader innan man förstår att det är just vägglöss man har. Vårdcentralerna ser utslagen och säger att man är allergisk mot något, men de kan ju inte se bara på utslagen vilken allergi man har. Med vårdköerna som vi har idag tar det även flera månader där för att få just testerna för vägglusallergi. Under tiden förökar sig vägglössen, som i tidigt stadie är nästan osynliga, får fäste i lägenheten och börjar sprida sig till andra lägenheter.

Detta känns iallafall för mig som en rimligare förklaring än "allt är invandrarnas fel".

Nästa fråga, de sänkta lönerna och arbetslösheten.
Vi har en enorm arbetskraftsinvandring idag och det är ett problem. Det är något jag kan hålla med om. Jag tror dock inte att det är invandringen i sig som är problemet, utan de lagar och regler vi har kring arbetskraften. Jag tror inte heller att denna invandring är orsaken till arbetslösheten som råder, av ett par olika orsaker.

För det första så tas arbetskraften in från andra länder för att det blir billigare för företagen. Eftersom personerna har andra förutsättningar i sitt hemland som gör det möjligt att leva billigare kan de ta lägre lön än vad vi som bor i Sverige kan leva på. Detta är exakt samma orsak som att norska företag tar in svenskar för att arbeta, men extremhögern ser inte denna arbetskraftsutvandring från Sverige som ett problem.

Eftersom det är billigare kan de anställa fler för samma peng. Detta sker oftast inom företag där de extra händerna behövs, såsom i byggbranschen, städbranschen m.m.. Utan denna låga kostnad hade företaget inte klarat sig.
Men andra i samma bransch som mestadels klarar sig på svensk arbetskraft måste då anpassa sig för att själva få jobb. Då dumpas lönerna, det används billigare material och man lägger över mer administrativt arbete på arbetaren. Pressen ökar och företagen måste säga upp vissa arbetare.

Orsaken till problemet är inte invandringen, utan den billiga lönen. Att stänga gränserna skulle inte lösa problemet, det skulle bara sänka lönerna ytterligare, eftersom det då kommer krävas mindre lön för att få den arbetskraft som krävs och sedan får skattepengar fylla i luckan när folk som arbetar heltid, eller till och med övertid, inte har råd med hyran.

Lösningen skulle snarare vara att kräva att de som arbetar i Sverige skall gå efter svensk arbetslag. De skall ha samma förutsättningar som de som redan bor i Sverige, med samma villkor, samma lönegrad och samma säkerhet. Då skulle de företag som utnyttjar arbetskraft på detta sätt tvingas att dra upp sina priser till en nivå som andra företag kan konkurrera med och vi skulle få en hälsosam lönegrad igen. Företagen som idag måste sparka skulle då istället kunna expandera och nya företag skulle kunna startas istället för att slås ihop för att överleva, vilket i tur leder till fler anställningar och där har vi löst både lönedumpning och arbetslöshet utan att på något sätt beröra invandringen som fråga.

Brotten i landet har minskat sedan 90-talet, dock har anmälningarna ökat. Extremhögerpressen gillar dock att peka på antalet anmälningar som giltig statistik och då får vi så dumma siffror som att antalet mord sedan 90-talet skulle ha tredubblats, när den faktiskt har halverats. Samtidigt har befolkningsmängden ökat, något som gör minskningen ännu mera märkbar då den per 1 000 invånare (som statister räknar i) blir desto mindre.

Ökad invandring, minskad brottslighet. Har inget mer att tillägga för stunden.

Bostadsbristen är en fin fråga för den som är politiskt insatt.
Här kan vi kolla på hur de som står lite till vänster om extremhögern har fört sin politik under sin maktperiod. Alliansen har redan från 2006, då de tågade in i maktposition begränsat bostadsbyggandet.

De började med att göra om hyresrätter till bostadsrätter, så endast de som har råd att köpa bostad kunde flytta in. Detta var med de hyreshus som redan var på gång. Sedan dess har de allra flesta förslag om nya hus nekats. 2011 kom Vänstern med förslag om att bygga ut tunnelbanan i Stockholm och samtidigt bygga 28 000 nya bostäder, något som hela Alliansen röstade ner och SD med dem. I år kom Moderaterna med samma förslag och togs emot med jubel. Men vi pratar bara om 28 000 bostäder i Stockholm, inga planer på att bygga nytt eller bygga ut i resterande landet.

Befolkningsmängden ökar varje år, det är en naturlig utveckling och så har det alltid varit. Befolkningsökningen är procentuell, alltså inte en fast summa, vilket gör att den ökar exponentiellt från årtionde till årtionde.
Vi närmar oss 10 miljoner innevånare i landet och alla dessa behöver någonstans att sova, men sedan 2006 har nybygget i stort sett stått still.

Det är alltså återigen inte invandringspolitiken som står bakom bostadsbristen, utan bostadspolitiken.

Jag hoppas att jag lyckats öppna åtminstone ett par ögon om att invandringsproblemet är i stort sett obefintlig, trots att extremhögern ofta tar upp den debatten som det största problemet i landet. Jag hoppas att ni alla förstår att ett stopp i invandringen inte är mirakelkuren som landet behöver, utan att varje problem är sitt egna och har sin egna politik bakom sig.