Ofrivilligt perspektiv: "antisemitism" när SD själva får välja.


Att Sverigedemokrater
är snabba att kalla Israelkritiker för "antisemiter" talar väl rätt mycket för att deras världssyn grundar sig på motsättningar mellan olika folk. Ekeroth & Co ser Gazakonflikten som en konflikt mellan judar och muslimer. Inte en konflikt mellan en erkänd stat och en stat som kämpar för att bli erkänd. Det handlar inte om ockupant och ockuperade.

Det är inte så svårt att se islamofobin mellan raderna när de försvarar "judarna", representerade av de mångkulturella staten Israel, och kallar alla som är skeptiska mot Israel för antisemiter. Konflikten är mellan de stereotypiskt karaktäriserade "folken" och det är underförstått att muslimen axiomatiskt är fienden.

Det är ett textboksexempel på den rasistiska nationalismen logik. Det måste handla om judar mot muslimer, det får inte handla om människor; människor oavsett etnicitet. Det får inte handla om ockupant och ockuperad utan det måste ha etniska övertoner. Ockupanterna och de ockuperade är i SDs värld kvalitativt skilda just på grund av etniciteten.

När resten av världen ser en konflikt mellan människor så ser SD oundvikligen en konflikt mellan etniciteter. Rasismen skulle inte kunna vara mer tydlig. Att man använder hemmasnickrade stereotypa "judar" som slagträ i debatten säger ändå sitt. Israel/"judarna" blir ett verktyg i kampen mot Islam, när SD själva får välja.


Bonus:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar