Karlsson: Ändra åsikt efter fakta, inte fakta efter åsiktJag har varit debattör rätt så länge nu och jag ser fler och fler göra samma misstag. Detta misstag har nu funnit sin väg in i Riksdagen och då tycker jag det är dags att utbilda läsarna.

Det jag pratar om är att ändra eller hitta på fakta för att styrka sin åsikt istället för att bygga åsikten runt faktan som finns.

  Som ni ser i serien SD-statistik här på sidan, så är Sverigedemokraternas topp-namn i hög grad skyldiga till detta. Därför tycker jag det är lättast att använda dem och deras uttalanden som exempel här.

  Här är inledningen till Åkessons omdiskutterade debattartikel i Aftonbladet, betitlad "Muslimerna är vårt största utländska hot":
  "En av mångkulturens många inneboende paradoxer är att den, trots sitt universella anspråk, är ett monokulturellt fenomen som endast funnit grogrund i den postmoderna, oikofoba västvärlden och som därför också tar sin utgångspunkt i västerländska fenomen och erfarenheter när man bedömer och analyserar omvärlden. Den västerländska erfarenheten ses som ett högre utvecklingsstadium, som resten av världen bara inte hunnit uppnå ännu.
Detta är också anledningen till att dagens mångkulturella svenska maktelit är så totalt blind för farorna med islam och islamisering."

  Här börjar Åkesson med en hel paragraf med "fakta", som han inte på något sätt styrker. Sedan kommer slutklämmen, åsikten, som baseras helt på den "fakta" som precis pressenterats.

  Vidare skriver han:
  "Islam skiljer sig dock från kristendom på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på vålds­användning. Islam har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget allmänmänskligt kärleksbudskap. Dessa skillnader har också gjort att islam och den muslimska världen aktivt har avvisat upplysningen och humanismen."

  Återigen börjar det med något han porträtterar som fakta, men som inte har någon antydan till källa och sedan kommer en åsikt baserat på tidigare uttalande. Denna gången tog han det dock ett halvt steg längre och försöker få åsikten i sig att se ut som fakta, genom att beskriva den på det sätt han gör.

  Vad kan man då göra för att förbättra detta argument? Ja, man kan ju börja med att ange källan. Man måste inte ha forskningsinstitut och statistikansammlare som källor för att vara en trovärdig talare, men man måste tala sanning när det är sanning man påstår sig komma med. Därför blir man automatiskt mer trovärdig bland de som delar ens åsikt om man på något sätt visar vart man hämtat sin fakta ifrån.
  Du hör ofta andra politiker säga saker som "Enligt studien gjord på X år Y så har...". Detta är en källhänvisning och det ger genast en annan genomslagskraft i argumentet.

  Vi vet ju var Åkesson hämtat sin information, så jag tar mig här friheten att skriva om den första texten för att följa en proper debattform:
  "Vad jag erfar, så är en av mångkulturens många inneboende paradoxer är att den, trots sitt universella anspråk, är ett monokulturellt fenomen som endast funnit grogrund i den postmoderna, oikofoba västvärlden och som därför också tar sin utgångspunkt i västerländska fenomen och erfarenheter när de bedömer och analyserar omvärlden. Den västerländska erfarenheten, som jag ser det, ses som ett högre utvecklingsstadium, som resten av världen bara inte hunnit uppnå ännu.Detta kan också vara anledningen till att dagens mångkulturella svenska maktelit är så totalt blind för farorna jag ser med islam och islamisering."

  Med några enkla ordförändringar här och där så har texten plötsligt en källa och har därmed ökat trovärdigheten för läsaren, oavsett om man håller med texten eller ej. Nu kan ingen längre påstå att texten är ren lögn, för man visar att det är Åkessons åsikter det handlar om, inte insamlad fakta.
  Det finns egentligen bara en orsak till att den inte skrivits på detta sätt och det är att Åkesson inte vill att du skall läsa det som hans åsikt, utan som ren fakta. Tyvärr har många läst det som just fakta och där är faran med denna retorik.

  Det råkar även vara just det som får den större delen av befolkningen att kalla SD för lögnare och sänker deras trovärdighet som demokratiskt parti. För min del får de gärna fortsätta, men du som läser detta, kom ihåg den enkla regeln, det första du får lära dig på varje debatt-kurs:

 Ändra åsikt efter fakta, inte fakta efter åsikt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar