Efter den 14:e September.Idag möttes vi av
en artikel i ETC där representanter från det antirasistiska nätverket IMR (Inte rasist, men) förklarar att de kommer föra den antirasistiska kampen väldigt hårt ända fram till valdagen och att vinsterna vi gör måste firas. Vi håller med, vi har kommit en bra bit och det breda engagemang som sprider sig bland gemene man är definitivt värt att uppmärksamma.

Men vad vi tror kan hända är att man faller in i passivitet i och med att man tror sig vara nära ett samhälle fritt från rasism. Vi kan inte försätta vårt hopp i tysta majoriteter eller dagstidningar. Kampen måste fortsätta framåt, aktivt och under fortsatt utveckling. Vi kommer precis som IRM att fortsätta kämpa hårt ända fram till valdagen.

Vi ska dock komma ihåg att det även finns ett liv efter den 14:e September. Vi kan inte sätta oss ned och ta en glas nu och vi kan inte göra det efter September heller. För vi är inte en del av etablissemanget och vi lever inte efter mandatsperiodernas klocka.
Segrar kan ha ett viktigt symboliskt värde men kampen mot rasism och för jämlikhet kan aldrig bli perfekt. När den här generationens antirasism institutionaliseras lämnar det dörren öppen för extremhögern att stå som det radikala alternativet. Det är därför vi ser med viss tvetydighet på IMRs debattartikel och vi tror att det finns delar av den antirasistiska rörelsen som gör det med oss.

Att få medier och de etablerade politiska aktörerna att reagera på ens arbete är inte nog. Detta även om arbetet man gör är bra. Vi delar inte synen som framförs i debattartikeln, vi anser att folk redan nu firar vinsterna. Däremot är det en bit kvar tills att det demokratiska engagemanget som finns i gräsrötterna accepteras som en del av samhällsmaskineriet utan att det assimileras till detta.

Vi har inte råd att se kampen i form av vinster och förluster. Vi måste mäta den i förändring och där har vi en bit kvar att gå. Den här hunden fortsätter hoppfullt att skälla även efter September.

- Johan och Dennis, Nätverket Mångfald.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar