Rättshaveristikraterna: Manipulation och skrupelfrihet


Av Anonym för Mångfald.
Att söka bidrag för ett kvinnoförbund, som enligt all dokumentation, inte fanns vid tillfället är endast rättshaveristiskt. Sverigedemokraternas nya motto: Manipulation och skrupelfrihet .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar