Högerextremister vinner mark i Europa. Har det med ekonomin att göra?

Runt om i Europa vinner högerextremistiska partier makt och röster, genom helt vanlig demokrati. Partierna manipulerar landets befolkning. Det finns Jobbik i Ungern, öppet nazistiska Gyllene Gryning i Grekland och våra egna Sverigedemokrater samt Svenskarnas Parti. 
Hur kommer det sig att partier likt dessa ens kan vinna ett dussin röster? Efter allt vi har gått igenom; andra världskrigets förintelse eller folkmorden på bosnier under 90-talet. Vi, partiernas väljare och politikerna borde veta bättre.

Den här fråga har gäckat mig enda sedan jag blev intresserad av politiken och dess följder.

Jag har hittat en gemensam länk mellan dåtidens växande högerextremister (T.ex NSDAP) och alla partier som runt om i Europa växer just nu. Det använder ofta två redan utsatta alternativt två minoriteter i samhället för att vinna röster.

Ett praktexempel på detta är ju att Sverigedemokraterna använder sig av muslimer och homosexuella. De vinklar det hela som att muslimerna som kommer till Sverige skulle vara något vi måste motarbeta med näbbar och klor.
Homohatet är tydligt Sverigedemokraterna själva propagerar och värnar om kärnfamiljen, är emot adoption för homosexuella par och anser att alla barn förtjänar en mamma och en pappa. Inte två pappor eller två mammor.

SD, SvP och andra likasinnade partier använder alltså muslimerna mot folket. De anser att de är överrepresenterade i brottsregistren när det finns klara bevis som säger att sanningen är annorlunda, att muslimer är starkt homofobiska och att de även är ”sverigefientliga”.
Dessa partier använder sig av populism. Populism går ut på att man ska sätta sig emot makteliten. Man vill att folket ska använda sitt ”sunda förnuft”. Enligt dessa partier måste folket inse att en fortsatt hjälpinsats och möjligheten för förtryckta utsatta människor måste upphöra.

Deras enda anledning för detta är att ”vi måste bevara Sverige svenskt”. Vad är då det svenska? Det hela är väl ett högst diffust och naivt resonemang; vad som är svenskt avgör varje individ själv. Det ska inte spela roll överhuvud avgöra.
Då arbetar man inte för den demokratin i Europa. Då förespråkar man det motsatta.

Vad beror det på? Det kommer fram bevis på bevis, uttalande efter uttalande och blunder och blunder enbart från dessa politiker. Ändå fortsätter folk att rösta på dem. Jag tror det handlar om missnöje. Missnöje mot det rådande läget i världen.
Kriserna här i Europa har gjort många arbetslösa och rent utav fattiga. Då tog dessa partier sin chans och skyllde det hela på massinvandring, rasblandning och mångkultur. Folket får då en anledning till att ta ut sitt missnöje på något; något konkret. Precis samma missnöje som när Hitler använde sig av när han tog makten.

Dessa politiker vill inte reparera Europa med alla människor som just nu bor här. Utan dessa politiker vill att Europa och de respektive europeiska länder ska återgå till att bestå av enbart människor som är födda i landet.
Människorna som inte faller inom deras ramar skickas tillbaka dit de flydde ifrån, även fast det innebär att Europa och framförallt Sverige, med sina 800,000 invandrare som har kommit hit de senaste 50 åren skulle kollapsa totalt.
Det berör inte dessa politiker. Det enda som berör dem är att det är rätt hudfärg, tro, sexualitet och kultur på människorna inom landets gränser.

Folk måste inse att dessa politiker inte är något att lita på. Kultur är till för att blandas, det är enbart så den kan utvecklas. Det är så alla kulturer har växt fram till vad de är idag. Ingen ska tvingas till att assimileras eller förändras till något hen inte är.
Dessa människor flydde inte för att bli en kopia av människorna som redan bor i det nya landet. Dessa människor flydde från sina hem, grannar, släktingar, vänner och liv för att kunna fortsätta vara den som hen vill vara. Att fortsätta kunna leva.

Rasism ska inte frodas och vinna mer mark. Rasism ska krossas, brännas och mosas till den enbart består av pulver.
Kultur ska blandas. Människor ska blandas.

Besök gärna på facebooksida.
Vi som börjar tröttna på alla inskränkta Sverigedemokrater” heter vi är.